Om Foreningen

Kunstmuseet i Tønder 
Da det daværende Tønder Museums kunstsamling i 1972 blev udskilt fra den øvrige samling, dannedes Danmarks første landsdelskunstmuseum, Sønderjyllands Kunstmuseum, hvis ansvarsområde det var at indsamle, formidle og forske i betydelige facetter af nordeuropæisk kunst. Sønderjyllands Kunstmuseum blev især kendt for sin store samling af dansk surrealisme. I 1999 udvidede museet og flyttede ind i de nuværende haller og atelierrum, der er opført til at huse museets oprindelige ansvarsområde: nordeuropæisk kunst, herunder især kunst fra de nordiske lande. Med kommunalreformen blev Sønderjyllands Kunstmuseum 1. januar 2006 en del af Museum Sønderjylland under navnet Kunstmuseet i Tønder.

Venneforening
Frem til kommunalreformens ikrafttræden i 2007 var Sønderjyllands Kunstmuseum (som navnet siger) kunstmuseum for hele landsdelen. Da et længe næret ønske om at stifte en forening af kunstinteresserede blev realiseret i 2004 var det således under medvirken af interesserede fra hele Sønderjyllands Amt, og deraf foreningens første navn: Sønderjyllands Kunstmuseums Venneforening.

Venner af Kunstmuseet i Tønder
Med nedlæggelsen af amterne pr. 1. januar 2007 blev alle hidtil amtsdrevne sønderjyske museer sammensluttet til Danmarks tredjestørste museum: Museum Sønderjylland. Ved samme begivenhed ændredes venneforeningens navn, men ikke dens formål:

Venner af Kunstmuseet i Tønder er en forening, der støtter Kunstmuseet i Tønder. Formålet er at udbrede kendskabet til kunstmuseet i og uden for landsdelen, og i samarbejde med Kunstmuseet i Tønder, at udvikle interesse for og viden om kunst og kunstmuseets virke.