Foredragsrække: Det 20. Århundredes Kunst

DET 20. ÅRHUNDREDES KUNST
FOREDRAGSRÆKKE I SEKS DELE
v. tidligere museumsinspektør, kunsthistoriker mag.art. Ole Jul

Den planlagte foredragsrække om det 20. århundredes Kunst måtte aflyses efter gennemførelsen af blot to foredrag.

Nu er der sat datoer på genstart af foredragsrækken, der er inklusiv de to allerede afholdte foredrag og med få ændringer i de følgende.

Foredrag 1
Onsdag den 29. september 2010
1800-1850
ROMANTIK OG REALISME

En blød og en skarp protest mod det vedtagne.
Om et sanseligt udtryk og en social rapport

 

Foredrag 2
Onsdag den 27. oktober 2021
1850-1900
IMPRESSIONISME OG EKSPRESSIONISME

To opløsningstendenser afledt af fremmedgjorthed.
Om en ny samfundsmodels indflydelse.

 

Foredrag 3
Onsdag den 24. november 2021
1890-1910
SYMBOLISME OG ART NOUVEAU

To størrelser, det indre og det ydre, mødes i enighed om skønhed.
Om håndværk, design, arkitektur og billedkunst.

 

Foredrag 4
Onsdag den 19. januar 2022
1900-1940
MODERNISME

Maleriets udvikling fra det reproducerende til det autonome.*
Om eksperimenterende -ismer,
konstruktivisme, suprematisme, kubisme, futurisme og surrealisme.

 

Foredrag 5
Onsdag den 23. februar 2022
1945-1970
SEN-MODERNISME

Det abstrakte og det konkrete.
Om verdenskrigens falliterklærings efterregning og genstarten.
Refleksion, provokation og reduktion.

 

Foredrag 6
Onsdag den 23. marts 2022
1970-2000
POST-MODERNISME

Kaos frem for orden.
Den historieløse tid’, hvor dagen i dag blot er en dårlig kopi af i morgen.

 

Foredragene finder sted i Pumpehuset på Museerne i Tønder.

Dørene åbnes kl. 18.30, og foredragene starter kl. 19.

Midtvejs vil der være en pause, hvor Venneforeningen er vært ved et glas vin, øl eller vand.

Man kan tilmelde sig alle foredragene eller møde op til dem, man er mest interesseret i.

Tilmelding sker efter ’først til mølle’ princippet til kasserer Erik Sørensen på mail leneoge@gmail.com, hvor man kan tilmelde sig alle foredrag eller de enkelte foredrag. Indbetaling til konto 3534 3230 100 489

Det er også muligt at møde op på dagen og betale i døren, hvis der er ledige pladser.

Pris for medlemmer kr. 300,- for alle foredrag/ kr. 60,- for enkelt foredrag

Pris for ikke-medlemmer kr. 450,- for alle foredrag/ kr. 85 for enkelt foredrag

Deltagere, der købte alle foredrag sidste år, er automatisk tilmeldt!